მერიაში განცხადებების მიღების დამატებითი ელექტრონული წესი დაინერგა

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებების მიღების დამატებითი ელექტრონული წესი დაინერგა. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციით, ელექტრონული სისტემების დანერგვა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში არსებული ინფორმაციის საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას. ასევე, მოქალაქეებს უქმნის შესაძლებლობას დროის, ფინანსების და ენერგიის დანახარჯის გარეშე მიმართონ მუნიციპალიტეტს. ახალი ელექტრონული სისტემით განცხადებების მიღება შესაძლებელი იქნება შემდეგ განცხადების ფორმებზე: I კლასის მცირე არქიტექტურული ობიექტების...