ლახუშდის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაიწყო

მესტიის მუნიციპალიტეტის ლატალის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ლახუშდის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაიწყო. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციით, სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება 3912981 (სამი მილიონ ცხრაას თორმეტიათას ცხრაას ოთხმოცდაერთი) ლარს შეადგენს. უწყების ცნობით, რეაბილიტაცია იწყება ცენტრალური გზიდან და მთავრდება სოფელ ლახუშდის ცენტრში. საპროექტო გზის მონაკვეთი შეადგენს 1980 გრძ.მ-ს. "არსებული საავტომობილო გზა გრუნტისაა და დაზიანებულია....